Opdrachtgevers

Sinds maart 2019 heb ik voor de volgende opdrachtgevers gewerkt:

 

Vanaf maart 2019 ondersteun ik de branche vereniging Holland Solar. Ik werk als public affairs adviseur onder andere aan de gedragscode zon op land, de SDE-subsidieregeling en de netcapaciteitsproblematiek. (Deze opdracht loopt momenteel nog).

 

Iedere maand schrijf ik als co-auteur voor de rubriek Trilemma- Energiea (onderdeel Financieel Dagblad) een artikel voor deze dagelijkse online informatiedienst over energie.(Deze opdracht loopt momenteel nog).

Vanaf april 2023 ondersteun ik NLHydrogen, de nieuwe branchevereniging voor waterstof als adviseur public affairs. Het werk bouwt voort op het H2Platform waarvoor ik eerder werkte  (Deze opdracht loopt momenteel nog).

Statkraft is de grootste producent van duurzame energie in Europa. Vanaf 1 juli 2019 ondersteun ik het bedrijf op het gebied van communicatie en public affairs in Nederland. (Deze opdracht loopt nog).

 

Vanaf januari 2021 ondersteun ik de G40 gemeenten in de lobby op het thema duurzaamheid, met name rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving en rond de lokale opwek van duurzame energie.

 

In de maanden maart tot en met juni 2019 was ik projectleider Klimaat Akkoord bij Greenpeace en coördineerde ik de samenwerking van organisaties die samen optrekken rond dit akkoord: Greenpeace Natuur & Milieu, Milieufederaties, Milieudefensie, NVDE, MVO-Nederland, Jonge Klimaat Beweging en FNV).

 

In april en mei 2019 heb ik een opdracht gedaan voor de internationale NGO Wetlands International. Ik heb een plan gemaakt om de organisatie op de kaart te zetten in het 25-jarig jubileum jaar 2020. (Opdracht is ondertussen afgerond).

 

Vanaf 1 juli 2019 ben ik lid van het kernteam van het H2-Platform, met strategische communicatie als verantwoordelijkheid. (Deze opdracht loopt momenteel nog).

 

  
Onderzoek begin 2020 samen met Sanne van Keulen in opdracht van deze drie branche-organisaties naar de mogelijkheid om een gedragscode voor bio-energie te ontwikkelen. (Opdracht is ondertussen afgerond).

 

 In samenwerking met SLEA (Sjak Lomme) voerde ik van april tot en met september 2020 een marktconsultatie uit om oplossingen te inventariseren voor de aanpak van net-congestie in Noord-Nederland. Zie de webpagina. (Opdracht is ondertussen afgerond).