Opdrachtgevers

Hieronder een overzicht van mijn huidige en eerdere opdrachtgevers:

Vanaf april 2024 doe ik in opdracht van NVDE een onderzoek naar de lijst effectieve maatregelen rond netcongestie, en wat de invoering nu nog blokkeert. Oplevering van het rapport is eind juni 2024.

Vanaf januari 2021 ondersteun ik de G40 gemeenten in de lobby op het thema duurzaamheid, met name rond de verduurzaming van de gebouwde omgeving en rond de lokale opwek van duurzame energie (Deze opdracht loopt momenteel).

 

Statkraft is de grootste producent van duurzame energie in Europa. Vanaf 1 juli 2019 ondersteun ik het bedrijf op het gebied van communicatie en public affairs in Nederland. (Deze opdracht loopt momenteel).

Iedere maand schrijf ik als co-auteur voor de rubriek Trilemma- Energiea (onderdeel Financieel Dagblad) een artikel voor deze dagelijkse online informatiedienst over energie. (Deze opdracht loopt momenteel).

Vanaf april 2023 tot april 2024 ondersteunde ik de nieuwe NLHydrogen in het proces van oprichting. Ik zette de communicatie op (website, strategie), werkte aan positions en factsheets en adviseerde over public affairs.

Vanaf maart 2019 tot april 2024 ondersteunde ik de branche vereniging Holland Solar. Ik werkte als public affairs adviseur, leidde de ontwikkeling van de  gedragscode zon op land, en werkte inhoudelijk aan thema’s als de SDE-subsidieregeling, lokaal beleid en netcongestie.

 

In de zomer van 2022 heb ik een analyse en advies opgesteld over de regelingen en subsidieopties om vakantieparken op de Veluwe te verduurzamen. Het programma Vitale Vakantieparken is een samenwerking van Gelderse gemeenten, de provincie en  andere partijen met het doel om een kwalitatief goed aanbod aan vakantieparken te realiseren.

 In samenwerking met SLEA (Sjak Lomme) voerde ik van april tot en met september 2020 een marktconsultatie uit om oplossingen te inventariseren voor de aanpak van net-congestie in Noord-Nederland. Zie de webpagina. (Deze opdracht is afgerond).

In de maanden maart tot en met juni 2019 was ik projectleider Klimaat Akkoord bij Greenpeace en coördineerde ik de samenwerking van organisaties die samen optrekken rond dit akkoord: Greenpeace Natuur & Milieu, Milieufederaties, Milieudefensie, NVDE, MVO-Nederland, Jonge Klimaat Beweging en FNV). Sindsdien heb ik diverse adviesopdrachten uitgevoerd .

Vanaf 1 juli 2019 was ik lid van het kernteam van het H2-Platform, met strategische communicatie public affairs als verantwoordelijkheid. Begin 2023 is het H2Platform overgegaan in NLHydrogen, waar ik vervolgens ben ingehuurd (zie boven).

 

  
Onderzoek begin 2020 samen met Sanne van Keulen in opdracht van deze drie branche-organisaties naar de mogelijkheid om een gedragscode voor bio-energie te ontwikkelen. (Deze opdracht is  afgerond).

 

In april en mei 2019 heb ik een opdracht gedaan voor de internationale NGO Wetlands International. Ik heb een plan gemaakt om de organisatie op de kaart te zetten in het 25-jarig jubileum jaar 2020. (Deze opdracht is afgerond).