Curriculum Vitae

De rode lijn in mijn werkende leven is duwen en trekken aan besluitvorming; met name rond de thema’s energie en klimaat. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met een bevlogenheid voor duurzaamheid.

Zelfstandig adviseur
Sinds maart 2019 ben ik zelfstandig adviseur public affairs en strategische communicatie; hoofdzakelijk op het terrein van de energietransitie.  Zie hier de lijst met opdrachtgevers en werkzaamheden sinds maart 2019.

Nevenfuncties

Voorzitter Stichting Energie en Samenleving
Dit is de stichting achter de ‘denktank’ Bezinningsgroep Energie‘. Bij deze (besloten) groep komen prominente professionals rond het energiebeleid maandelijks bij elkaar om onderwerpen te bespreken.

Maandelijkse auteur voor Energeia
Maandelijks schrijf ik als vaste co-auteur een inhoudelijk artikel voor de rubriek Trilemma van Energeia (online onderdeel FD).

Eerdere posities

Eneco: senior adviseur public affairs (2012-begin 2019)

 • Beleidsbeïnvloeding op het gebied van (duurzame) energie voor het bedrijf,

 • Beheren relaties met politiek, ambtenarij, milieu- bewoners- en consumentenorganisaties en brancheorganisaties.

 • Voorbeelden van werkzaamheden:
  • Als onderhandelaar aan tafel voor het SER Ontwerp-Klimaatakkoord; bij de elektriciteitstafel op de onderdelen ‘Hernieuwbaar op Land’ en  ‘Elektriciteitssysteem en Infrastructuur’.
  • Steun bij burgers, milieuorganisaties en politiek in Utrecht krijgen voor de Bio-Warmte Installatie van Eneco.
  • Bestuurslid van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) namens Eneco

Wetlands International (wereldwijd opererende NGO; 2005-2012)

 • Manager van het team communicatie en lobby professionals

 • Sturing geven aan de kantoren wereldwijd

 • Lobby bij VN-conventies en de EU

 • Voorbeelden van werkzaamheden:
  • 2007-2012: Wereldwijde agendering van de uitstoot van broeikasgassen door het verlies aan veenmoerassen (zie als voorbeeld link met mijn quotes op de voorpagina van de NY Times).
  • Mijn lobby in ‘ Brussel’  leidde er toe dat biobrandstoffen niet van voormalige, ontgonnen veenmoerassen (peatlands) en uit wetlands mogen komen (Renewable Energy Directive)

GroenLinks, Tweede Kamer (1998-2005)

 • Als (senior) beleidsmedewerker,  debatten en andere Kamerwerk voorbereiden

 • Thema’s: verkeer, water, milieu, natuur, integratie minderheden

 • Campagnes organiseren, media aandacht genereren

Rijkswaterstaat Oost-Nederland (1997-1998)

 • Beleidsmedewerker bestuurlijk overleg (voor- en nabereiden bestuurlijke overleggen)

En nog meer van die dingen….

 • Bestuurslid Milieudefensie 2003-2008 (onbezoldigd)

 • Bestuurslid / voorzitter van lokale politieke partij P21 in Bunnik van 2014-2018

 • Afgestudeerd in Milieukunde, basis in Sociale Geografie (UU) van 1988-1994